valacyclovir 500mg at rxbestpillswithoutrx.com
buy tadacip 20 mg online at http://www.fastrxmart.com

Nasza firma posiada w?asny serwis urz?dze? ch?odniczych

 

Zapewniamy serwis gwarancyjny jak i równie? pogwarancyjny obejmuj?cy konserwacj? i naprawy urz?dze? oraz instalacji jak i równie? systemów ch?odniczych. 
W sprawach serwisowych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
 (62) 734 - 81 -34 (siedziba firmy)
lub bezpo?rednio z naszymi serwisantami:
601-876-919
697-010-700
695-416-313

 Zajmujemy si? ch?odnictwem przemys?owym, oferujemy:

 - agregaty na bazie spr??arek Maneurop o wydajno?ci od 2KW do 50 KW

- agregaty na bazie spr??arek Bristol o wydajno?ci od 2KWdo 50 KW

- agregaty na bazie pó?hermetycznych spr??arek Copelland, Bitzer, Frascold

o wydajno?ci od 5KW do 50 KW

     

Wykonujemy komory: 

- ch?odnicze do 0 stopni C

- mro?nicze do -30 stopni C

Komory wykonujemy z p?yty poliuretanowej.

 W swej ofercie posiadamy agregaty, spr??arki takich firm jak: 

Aspera, Danfoss, Electrolux, które maj? swoje zastosowanie

w urz?dzeniach ch?odniczych takich jak:

-witryny

- szafy

- rega?y , itp

 Klimatyzacja pomieszcze?

Klimatyzatory pomieszcze? to zaawansowane technologicznie urz?dzenia przystosowane do pracy w pomieszczeniach o ró?norodnym zastosowaniu. Ich elegancki i nowoczesny design oraz uniwersalne proporcje pozwalaj? na wkomponowanie ich w wystrój ka?dego wn?trza. Ich zalet? jest szybki monta? oraz prosta i bezproblemowa obs?uga. Wyposa?one w pilota zdlanego sterowania pozwalaj? na ?atw? i komfortow? regulacj? wszystkich dost?pnych funkcji

W swej ofercie posiadamy klimatyzacje ró?nych firm jak i typów:

 

- split (?cienna)
- multi split (jedna jednostka zewn?trzna, kilka wewn?trznych)
- przypod?ogowo - podsufitowa
- kaseton

 

 

  

 

UWAGA !!!
NASZ SKLEP PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 14A JEST REMONTOWANY.
ZAPRASZAMY WIEC DO SKLEPU ZAST?PCZEGO MIESZCZ?CEGO SI? POD TYM SAMYM ADRESEM TYLKO PODWÓRZU.